Yıkım Ruhsatı İçin İstenen Belgeler
1. Dilekçe (TC kimlik ve tel numaralarının yazılması, adresin, e-mail adresinin, sicil numarasının ve hangi yönetmeliğe göre incelendiğinin yazılması zorunludur.)
2. Tapu
3. İSKİ, İGDAŞ, BEDAŞ'tan kesime ait sonuç yazıları
4. Şantiye şefinin yıkıma ait noter onaylı sorumluluk beyanı
5. Müteahhit ticaret sicil kaydı
6. Yapı sahibinin ikametgahı
7. Yapının boşaltılmış olduğunun belgelenmesi
8. Yapıda ikamet olmadığının belgelenmesi

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:
İsim: Mehmet ÇETİN
Unvan: İmar ve Şehircilik Müd.
Adres: Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 54 Sultangazi / İstanbul
Tel: 0 (212) 459 34 34 - Dahili: 3480 - 3685
E-Posta: imarvesehircilik@sultangazi.bel.tr

İkinci Müracaat Yeri:
İsim: Çağlar KIZILPINAR
Unvan: Yapı Ruhsat Şefi