İş Deneyim Belgesi
Başvuruda İçin İstenen Belgeler:
1. Müracaat Dilekçesi
2. Ruhsat fotokopisi
3. Sigorta temiz yazısı
4. İş bitirme tutanağı
5. Yapı Kullanma izin (İskan) belgesi
6. Noterden kat karşılığı sözleşme
7. Faturalar (Mali müşavir tasdikli)
8. Ticaret sicil kaydı
9. İmza sirküleri

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:
İsim: Fevzi MERCAN
Unvan: Yapı Kontrol Müd.
Adres: Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 54 Sultangazi / İstanbul

İkinci Müracaat Yeri:
İsim:
Unvan: Yapı Kontrol Şefi