Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları
1. Başvuru Beyan Formu(Belediyemiz internet sitesinden indirilerek de doldurulabilir.)
2. Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi ve Vergi Numarası
3. Faaliyet Belgesi (İlgili Meslek Odasından)
4. Ustalık Belgesi (Berber, Bayan Kuaförü, Güzellik Salonu, Lokanta vb. işyerlerinden)
5. Kira Sözleşmesi (Aslı İbraz Edilecek)
6. Tapu Fotokopisi (Mülk Sahibi ise istenmez, TAKBİS'ten teyit için gerekli bilgiler alınır.)
7. Atık Yağ Sözleşmesi (Lokanta vb işyerlerinden) Şirket ise
8. İlgili Ticaret Sicil Müdürlüğü ve sicil numarası, ticaret sicil kayıtları 01/10/2003 tarihinden önce ise Ticaret Sicil Gazetesi (Şirketi temsile yetkili kişileri gösteren)
9. İmza Sirküleri Evrak Tarih ve Sayısı: 28/02/2018-E.4972 Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
10. Faaliyet Belgesi

Açıklama:
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU VE TAKİP İŞLEMLERİ; HER AŞAMADA, SADECE İŞYERİ YETKİLİSİ VEYA VEKALET VERDİĞİ KİŞİLER TARAFINDAN YAPILACAKTIR.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:
İsim: Sercan BİLGE
Unvan: Ruhsat ve Denetim Md.
Adres: Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 54 Sultangazi / İstanbul
Tel: 0 (212) 459 35 20
Tel: 0 (212) 459 35 26
Faks: 0 (212) 459 37 12
E-Posta: ruhsatdenetim@sultangazi.bel.tr

İkinci Müracaat Yeri:
İsim: Mustafa BİRİNCİ
Unvan: Başkan Yardımcısı