Mimari Statik Proje Onayı İçin İstenen Belgeler
Mimari ve Statik Proje onayı (ön inceleme projesi onaylanmış parseller için) gerekli belgeler

1. Dilekçe (T.C. kimlik ve telefon numaralarının yazılması, adresin, e-mail adresinin, sicil numarasının ve hangi yönetmeliğe göre incelendiğinin yazılması zorunludur.)
2. İstanbul İmar Yönetmeliğinin kullanılabilmesi için 22/05/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen geçerli evraklardan birinin dosyanızda bulunması gerekmektedir.
3. Tapu
4. Röperli kroki (son 1 yıl içinde düzenlenmiş)
5. İmar durumu (Yürürlükteki imar planına uygun olan)
6. İnşaat istikamet rölövesi
7. Kot-kesit
8. Belediye tescili
9. Proje müelliflerinin noter onaylı tahhütnameleri
10. İSKİ onayı
11. Yapı denetim sözleşmesi, YİBF
12. Onaylı ön inceleme projesi
13. Ön inceleme projesi ile uyumlu 5 takım mimari proje (1 takım tapu nüshası)
14. 3 takım statik proje (statik proje olmadan proje onayı yapılmayacaktır.)
15. Projeye ait CD (dwg Formatı)

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:
İsim: Mehmet ÇETİN
Unvan: İmar ve Şehircilik Müd.
Adres: Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 54 Sultangazi / İstanbul
Tel: 0 (212) 459 34 34 - Dahili: 3480 - 3685
E-Posta: imarvesehircilik@sultangazi.bel.tr

İkinci Müracaat Yeri:
İsim: Çağlar KIZILPINAR
Unvan: Yapı Ruhsat Şefi