Kat İrtifakı İçin İstenilen Belgeler
1. Dilekçe (TC kimlik ve tel numaralarının yazılması, adresin, e-mail adresinin, sicil numarasının yazılması zorunludur.)
2. Onaylı projenin aslı
3. 2 adet onaylı proje kopyası (projelerin iç kapağında tapu müdürlüğü'nce istenen formatta kat irtifakı listesi bulunmalıdır.) (projenin son 5 yıl içerisinde onaylanmış olması gerekmektedir.)
4. Borcu yoktur yazısı
5. Tapu yazısı (tapu yazısında "6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapıdır." ibaresinin kaldırılmış olması aranacaktır. Bu ibarenin kaldırılması için belediyemiz Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne başvuru yapılması gerekmektedir.)
6. Ruhsat fotokopisi ve aslı

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:
İsim: Mehmet ÇETİN
Unvan: İmar ve Şehircilik Müd.
Adres: Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 54 Sultangazi / İstanbul
Tel: 0 (212) 459 34 34 - Dahili: 3480 - 3685
E-Posta: imarvesehircilik@sultangazi.bel.tr

İkinci Müracaat Yeri:
İsim: Çağlar KIZILPINAR
Unvan: Yapı Ruhsat Şefi