Tesisat Projesi İçin İstenilen Belgeler
1. Dilekçe (T.C. kimlik ve telefon numaralarının yazılması, adresin, e-mail adresinin, sicil numarasının ve hangi yönetmeliğe göre incelendiğinin yazılması zorunludur.)
2. 1 adet tesisat mimari projesi
3. 3 adet mekanik tesisat projesi
4. 3 adet elektrik tesisat projesi
5. 2 adet asansör avan projesi
6. Tapu
7. Borcu yoktur yazısı
8. Projelerde belediye tescilinin yapılmış olması
9. Projelerde yapı denetim firmasına ait onayların yapılmış olması

İlk Müracaat Yeri:
İsim: Mehmet ÇETİN
Unvan: İmar ve Şehircilik Müd.
Adres: Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 54 Sultangazi / İstanbul
Tel: 0 (212) 459 34 34 - Dahili: 3480 - 3484
E-Posta: imarvesehircilik@sultangazi.bel.tr

İkinci Müracaat Yeri:
İsim: Eser NALBANT
Unvan: Tesisat Şefi