Çağrı merkezi

Sultangazi

Osmanlı Arşivlerinde Sultangazi

Türk milletinin olduğu kadar, Osmanlı Devleti’nden ayrılan yaklaşık 40 devletin halkları için de, toplum bilimleri açısından var oluşları ile ilgili meseleleri incelemek, tespit
etmek ve değerlendirmek maksadıyla Osmanlı arşiv kaynaklarında inceleme yapmak bir mecburiyettir. 

Yerel idarelerdeki yöneticiler olarak kendi bölgemizle ilgili tarihe yolculuk yapmak, ilçemizin ve şehrimizin geçmişini Osmanlı arşiv belgelerinde araştırmak,nasıl bir yaşam
sürüldüğünü görmek,geçmiş ile gelecek arasında sağlıklı bir köprü kurmak, tabiata, tarihe, çevreye daha uyumlu projeler hayata geçirmek güzel bir duygu olsa gerektir.

Hedefimiz, ilçemizin geçmişten günümüze uzanan tarihi, kültürel ve sosyal mirasına sahip çıkarak korumak ve bu yoldaki uygulanabilir projeleri hayata geçirmektir. İşte, elinizde
bulunan ve bu projelerden birisi olan “Osmanlı Arşiv Belgelerinde Sultangazi” isimli çalışmanın Sultangazi,dolayısıyla İstanbul tarihine bir katkı sağlayacağı şüphesizdir. Bu kitap,
halkımızın ve ilgililerin ilmî bir başvuru kaynağıdır.

Bu çalışmayı bizlere kazandıran değerli araştırmacılarımıza ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, böyle kalıcı bir kültür hizmetinde bulunmanın mutluluğuyla tüm
okurları selamlıyorum.


 

© 2009 - 2017 Sultangazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.
Empati Design