Çağrı merkezi

Entegre Politikamız

Güvenilir, şeffaf, adil, yenilikçi, vatandaşlık ilkelerine bağlı bir hizmet sunmak,

Doğaya saygılı, çevre konusunda kurumsal ve toplumsal duyarlılığı artırarak çevre kirliliğini azaltmak;

Kaynaklarını en iyi biçimde kullanarak, hizmette verimliliği yakalamak,

Hizmetlerin planlanmasında ve sunulmasında, katılımcı bir anlayışla ilgili tüm taraflar ile iletişim kurarak; ortak bir eksende buluşup toplumsal diyalog, katkı ve sahiplenmeyi sağlamak,

Hizmet sunumunda, şeffaf ve hesap verilebilir olmayı ilke edinmek,

Kültürel farklılıkları dikkate alarak, kültürel potansiyelleri harekete geçirmek,

Kentli olma bilincini artırmaya yönelik aktiviteleri gerçekleştirmek ve bu yönde yapılan aktiviteleri desteklemek,

Sosyal dayanışma ve sosyal birliktelikleri desteklemek,

Mevzuat ve standartlar doğrultusunda değişime sürekli olarak açık olmak ve yenilikleri sürekli uygulamak, Kaliteyi sürekli iyileştirmek,  ilkemizdir.


  Cahit ALTUNAY / Belediye Başkanı

© 2009 - 2017 Sultangazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.
Empati Design