Çağrı merkezi

Askı İşlemleri

 (1/1000 ÖLÇEKLİ UİP PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ-5.MADDE

Meri 1/5000 ölçekli Sultangazi Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliği doğrultusunda 24/11/2013 t.t'li plan notu değişikliğinin "Uygulama İmar Planları Plan Hükümleri" başlığı altındaki 5.Maddesinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan UİP-3867,81 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu

Değişikliği 24/07/2017 tarihinde Büyükşehir Belediye Bakanınca onaylanmıştır. Onaylı planın Belediyemizde 23/10/2017-21/11/2017 tarihleri arasında 1 (Bir) ay süre ile askıya çıkarılacağı ilan olunur.

 

 

Dosya İçin Tıklayınız

 

 

© 2009 - 2017 Sultangazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.
Empati Design