Çağrı merkezi

Askı İşlemleri

   Turizm Tesis Alanları Plan Notu

14.02.2018 tarihli ve 31919 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Müdürlüğü yazısı ve eki Meclis Kararı.

İlçemizdeki Uygulama İmar Planı Plan Notlarında yer alan Turizm Tesis Alanları’na yönelik hazırlanan “UİP-4308,10” ve “UİP-3867,87” Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı 15.11.2017 tarih ve 1667 sayılı İBB Meclis Kararı ile uygun görülmüş olup 24.11.2017 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır. Onaylı planın Belediyemizde 26.02.2018 - 27.03.2018 tarihleri arasında 1 ( Bir ) ay süre ile askıya çıkarılacağı ilan olunur.

Dosya İçin Tıklayınız
© 2009 - 2017 Sultangazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.
Empati Design