Çağrı merkezi

İmar Durumları

 GAZİ MAHALLESİ 1029 ADA 3, 4 VE 10 PARSELLER

 İlçemiz Gazi Mahallesi 1029 ada 3, 4 ve 10 parsellerin Bakım ve Akaryakıt Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan “UİP-3867,77” Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı 24.07.2017 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır.

Onaylı planların Belediyemizde 16.10.2017 - 14.11.2017 tarihleri arasında 1 ( Bir ) ay süre ile askıya çıkarılacağı ilan olunur.

 

Dosya İçin Tıklayınız

 

 

© 2009 - 2017 Sultangazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.
Empati Design