Çağrı merkezi

İmar Durumları

 SULTANÇİFTLİĞİ MAHALLESİ 181 ADA 31 PARSEL

 Sultançiftliği Mahallesi 181 ada 31 parsel sayılı taşınmazın Belediye Hizmet Alanı'nda kalan kısmının Ortaöğretim Tesisi Alanı'na alınmasına ilişkin hazırlanan UİP-3867,70 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı 21.02.2017 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır.
Onaylı planın Belediyemizde 29.06.2017 - 28.07.2017 tarihleri arasında 1 ( Bir ) ay süre ile askıya çıkarılacağı ilan olunur.

Dosya İçin Tıklayınız

 

GAZİ MAHALLESİ 984 ADA 10
PARSEL
Gazi Mahallesi 984 ada 10 parsel sayılı taşınmazın 18.03.2016 onanlı plan tadilatı öncesi yola cephesi olmaması sebebiyle konulan tevhit şartının, plan tadilatı ile açılan 6 metrelik yol sonrasında da durumunu koruması nedeniyle ifraz edilemediğinden, söz konusu taşınmazın üzerinde gecekondu bulunması ve yapılacak tapu satışlarını kolaylaştırması adına bahsi geçen parselin üzerindeki tevhit şartının kaldırılmasına ilişkin hazırlanan UİP-3867,74 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı 17.03.2017 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır. Onaylı planın Belediyemizde 25.05.2017 - 23.06.2017 tarihleri arasında 1 ( Bir ) ay süre ile askıya çıkarılacağı ilan olunur.
Dosya İçin Tıklayınız

 

MESCİT ALANLARI PLAN NOTU
İlçemizdeki otopark ve sosyal donatı yetersizliğini azaltmak amacıyla meri plan notlarına binalarda yapılacak olan mescit alanlarına ilişkin ‘‘Binalarda yapılacak olan mescitlerin alanı hiçbir şekilde Emsal alanın %5’ini geçemez.’’ plan notunun eklenmesine yönelik hazırlanan UİP-3867,75 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı 17.03.2017 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır. Onaylı planların Belediyemizde 25.05.2017 - 23.06.2017 tarihleri arasında 1 ( Bir ) ay süre ile askıya çıkarılacağı ilan olunur.
Dosya İçin Tıklayınız

 

 

© 2009 - 2017 Sultangazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.
Empati Design