Çağrı merkezi

Askı İşlemleri

 

    Gazi Mahallesi 920 ada 1 parsel

Gazi Mahallesi 920 ada 1 parsel sayılı taşınmazda yer alan Sağlık Tesisi Alanı'nın parselin doğu sınırına kaydırılmasına ilişkin hazırlanan UİP-3867,90 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 20.03.2018 tarihinde Büyükşehir Belediye
Başkanınca onaylanmıştır.

Onaylı planın Belediyemizde 05.07.2018 - 03.08.2018 tarihleri arasında 1 ( Bir ) ay süre ile askıya çıkarılacağı ilan olunur.
 

Dosya İçin Tıklayınız


 
© 2009 - 2017 Sultangazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.
Empati Design