Çağrı merkezi
Kurumsal e-Posta

Askı İşlemleri

İlçemiz 50. Yıl (Uğur Mumcu) Mahallesi 2512 ada 4 ve 6 parsel sayılı taşınmazın doğusundaki tescil harici alan, 50. Yıl Mahallesi 2071 ada 34 parsel sayılı taşınmaz ile bir kısım tescil harici alan, Sultançiftliği Mahallesi 256 ada 12 parselin tamamı ve 11 parsel sayılı taşınmazın bir kısmına ilişkin hazırlanan UİP-34545415 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 12.03.2021 tarih ve 348 sayılı İBB Meclis Kararı ile aynen uygun görülmüş olup 23.03.2021 tarihinde onaylanmıştır.

ASKIYA ASILIŞ TARİHİ         :  05/07/2021

ASKIDAN İNDİRME TARİHİ :  03/08/2021

Plan Paftaları için tıklayınız!

© 2009 - 2017 Sultangazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.
Empati Design