Çağrı merkezi

Yıkım Ruhsatı İçin İstenen Belgeler

1- İlgilinin dilekçesi, 
2- Tapu
3- Çap
4- Röperli kroki
5- İmar durum
6- Elektrik , su ve doğal gazın kesildiğine dair yazı 
7- Hisseli ise hissedar muvafakati
8- Tapu sicil yazısı
9-  İmar ve Şehircilik müdürlüğünden numarataj yazısı
10-Anıtlar kurulu yazısı ( İmar durumuna göre)
11- Harç ve ücretlerin yatırıldığına dair makbuz
12- Fenni mesul belgesi
13- Binaya ait bir adet cepheden çekilmiş fotoğraf
 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:                     İkinci Müracaat Yeri:

İsim : Asuman KÖLE                İsim : Şükran ÖNDER

Unvan : Yapı Kontrol Müd.        Unvan : Yapı Kontrol Şefi

Adres : Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:54 Sultangazi / İstanbul

© 2009 - 2017 Sultangazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.
Empati Design