Çağrı merkezi

Yapı Ruhsatı Almak İçin İstenilen Belgeler(Müteahhit)

1- Müteahhitlik belgesi
2- Müteahhitlik firma şirket belgeleri
3- Müteahhitlik vergi levhası
4- Müteahhitlik firma kayıt sureti
5- İmza sürkileri 
6- Yapı müteahhitliğini üstlendiğine dair noter tasdikli tahhütnamesi
7- Mal sahibi ile müteahhit tarafından yapılan sözleşme
8- Oturduğu yerin muhtarlığından il muhaberi
9- Proje müelliflerinin ( statik,mimari ,elektrik ve jeofizik) bu projeye ait oda durum  sicil belgeleri “ parsel bazında”
10- Yapı denetim hizmet bedelinin   yatırıldığına dair makbuz ( aslı)
11- Yapı denetim  firması ile mal sahibi arasında yapılan sözleşme ile ilgili damga vergisinin (% 0,75) ilgili vergi dairesine ödendiğine dair makbuz (aslı )
12- Yol katılım harcı , taksitlendirme var ise taksit ödeme taahhütnamesi 
13- Otopark bedelinin  yatırıldığına dair makbuz veya taksit
14- Harç ve ücretlerinin yatırıldığına dair makbuzlar (Aslı ) 
15- İnşaatın   yapımını  mal sahibi üstlenmiş ise  istenilen belgelerden ayrıca istenilmektedir. 
 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:                        İkinci Müracaat Yeri:

İsim :Asuman KÖLE                    İsim : Şükran ÖNDER

Unvan : Yapı Kontrol Müd.          Unvan : Yapı Kontrol Şefi

Adres : Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:54 Sultangazi / İstanbul

Tel : (212) 459 34 34  Dahili 3540 -41

E-Posta : yapikontrol@sultangazi.bel.tr

© 2009 - 2017 Sultangazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.
Empati Design