Çağrı merkezi

Yapı Ruhsatı Almak İçin İstenilen Belgeler(Mal Sahibi)

                                                                                     YAPI RUHSATI ALMAK İÇİN İSTENEN BELGELER          
                                                                                      İNŞAATIN YAPIMINI MAL SAHİBİ ÜSTLENMİŞSE 

 ( 5216-3194- 4708 sayılı yasalar )
 

1- Dilekçe
2- Tapu
3- Çap
4- Röperli kroki
5- İmar durum belgesi
6- İstikamet belgesi
7- İnşaat istikamet rölevesi- kot kesit 
8- Zemin etüt raporları 
9- Mali hizmetler müdürlüğü yazısı (Borcu yoktur )
10 -Projeler yapı denetim firması tarafından onaylanmış mı ?
11- Projelerin tasdik edildiğine dair belge ?
12- Hisseli ise  hissedar  muvafakati 
13- Numarataj yazısı
14- Tapu sicil kaydı
15- Yapı denetim firmasının yapı denetimini üstlendiğine dair taahhütname
16- Yapı denetim firmasının denetçi mühendisi veya mimari ile yardımcı kontrol elemanının ikametgah ilmühaberi ve nüfus cüzdan suretleri
17- Projedeki müştemilatlara  göre diğer kurumlardan istenilen yazılar ( iski – bedaş- igdaş-  fen işleri- sığınak-asansör- itfaiye – İbb yazıları  vb .) 
 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:                     İkinci Müracaat Yeri:

İsim : Asuman KÖLE                İsim : Şükran ÖNDER

Unvan : Yapı Kontrol Müd.       Unvan : Yapı Kontrol Şefi

Adres : Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:54 Sultangazi / İstanbul

Tel : (212) 459 34 34  Dahili 3540 -41

E-Posta : yapikontrol@sultangazi.bel.tr

© 2009 - 2017 Sultangazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.
Empati Design