Çağrı merkezi

Umuma Açık İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

Umuma Açık İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

1. Başvuru Beyan Formu(Belediyemiz internet sitesinden indirilerek de doldurulabilir) Müdürlük linke tıklayarak formlara ulaşabilirsiniz.

2. Belediyemiz Gelirler biriminden borcu yoktur yazısı

3. Vergi Numarası ve bağlı oldukları vergi dairesi adı

4. Tapu fotokopisi (Mülk sahibi ise gerekli değil) ve Yapı ruhsatı / Özel yapı şeklini gerektiren işyerlerinde yapı kullanma izin belgesi/

5. Kira Kontratı Fotokopisi ,aslı ilgili memur tarafından görülecek,

6. Esnaf ve sanatkar odasına kayıt/ Ticaret odasına kayıtlı ise ticaret sicil numarası ve kayıtlı oldukları tic.sic.müd.adı

7. Ticaret Sicil Kaydı 01/10/2003 tarihinden önce Tic. Sic. Gazetesinde yayımlanmış ise ticaret sicil gazetesi

8. Şirket ise İmza Sirküleri

9. Adli Sicil ve Bulaşıcı Hastalığı olmadığına dair beyanlarının bildirilmesi (Sağlık Raporunun işyerinde bulundurulması ve 6 ayda bir yeniletilmesi gereklidir.)

11. Devir Sözleşmesi (Devir yapılacak ise)

12. Ustalık Belgesi (içkili Lokanta)

13. Gerekli ise Canlı Müzik Yayını izin Belgesi

Başvurudan sonra belediyede yapılacak olan yazışmalar :

14. İtfaiye Raporu

15. İlçe Emniyet Müdürlüğü uygunluk yazısı

16. Yapı Kontrol Müdürlüğü İmar Durum Yazısı

17. İlçe Tapu Müdürlüğü Kat malikleri listesi

18. Noter tasdikli Muvaffakatname

Bu hizmetin tamamlanma süresi en geç 30 gündür.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:                            İkinci Müracaat Yeri:

İsim : Yaşar BOSTANCI                        İsim : Hakan CEYLAN

Unvan : Ruhsat ve Denetim Md.      Unvan : Başkan Yardımcısı

Adres : Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:54 Sultangazi / İstanbul

Tel : (212) 459 35 20 Tel : (212) 459 35 26

Faks : (212) 459 35 27 E-Posta : ruhsatdenetim@sultangazi.bel.tr

© 2009 - 2017 Sultangazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.
Empati Design