Çağrı merkezi

Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

1. Başvuru Beyan Formu(Belediyemiz internet sitesinden indirilerek de doldurulabilir) Aşağıdaki linke tıklayarak formlara ulaşabilirsiniz.

2. Belediyemiz Gelirler biriminden borcu yoktur yazısı

3. Vergi Numaraları ve bağlı oldukları vergi dairesi

4. Kira Kontratı Fotokopisi ,aslı ilgili memur tarafından görülecek

5. Esnaf ve sanatkar odasına kayıt/ Ticaret odasına kayıtlı ise ticaret sicil numarası ve kayıtlı oldukları tic.sic.müd.adı

6. Ticaret Sicil Kaydı 01/10/2003 tarihinden önce Tic. Sic. Gazetesinde yayımlanmış ise ticaret sicil gazetesi

7. Ustalık Belgesi (Kuaför, Lokantavb.),ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez.

10. Şirket ise İmza Sirküleri

11. Tapu Fotokopisi /Mülk sahibi ise gerekli değil

12. Atık Yağ Sözleşmesi(Lokanta vb işyerlerinden)

Başvurudan sonra belediyede yapılacak olan yazışmalar :

13. Gerekli ise İtfaiye Raporu

Bu hizmetin tamamlanma süresi en geç 1 gündür.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:                            İkinci Müracaat Yeri:

İsim : Yaşar BOSTANCI                        İsim : Hakan CEYLAN

Unvan : Ruhsat ve Denetim Md.      Unvan : Başkan Yardımcısı

Adres : Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:54 Sultangazi / İstanbul

Tel : (212) 459 35 20 Tel : (212) 459 35 26

Faks : (212) 459 35 27

E-Posta : ruhsatdenetim@sultangazi.bel.tr

© 2009 - 2017 Sultangazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.
Empati Design