Çağrı merkezi

Onarım ve Güçlendirme İçin İstenen Belgeler

ONARIM  VE GÜÇLENDİRME İÇİN  İSTENEN BELGELER

1-Dilekçe
2- Tapu
3-2 adet zemin etüd raporu
4- 3 adet mimari röleve projesi
5- 3 adet statik röleve projesi
6- 3 adet onaylı onarım ve güçlendirme projesi
7- 1 adet proje raporu
8- 1 adet  proje sözleşme sureti
9-  Hissedar muvakafatnamesi 
10-Yapı denetim firması belgeleri
11-Mal sahibi ve müteahhit  taahhütname – sözleşmeleri
12- Mal sahibi ve   yapı denetim firma taahhütnameleri ve sözleşmeleri
13- Harç ve ücretlerin yatırıldığına dair makbuz
14- Projede müştemilatlara göre diğer kurumlardan  istenilen yazılar (      iski- Fen İşl.  Bedaş- igdaş- sığınak , asansör itfaiye , ibb yazıları  vb.) 
 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:                     İkinci Müracaat Yeri:

İsim    : Asuman KÖLE              İsim : Şükran ÖNDER

Unvan : Yapı Kontrol Müd.         Unvan : Yapı Kontrol Şefi

Adres : Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:54 Sultangazi / İstanbul

Tel      : (212) 459 34 34  Dahili 3540 -41

© 2009 - 2017 Sultangazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.
Empati Design