Çağrı merkezi

Mimari Statik Proje İçin İstenen Belgeler

                                                                                       PROJE ONAYI İÇİN İSTENEN BELGELER
                                                                                MİMARİ  STATİK PROJE İÇİN İSTENEN BELGELER

1- İlgilisinin dilekçesi ikametgah ilmühaberi nüfus cüzdanı fotokopisi

2- Tapu
3- Gerekli durumlarda diğer kurum görüşleri. Kontur- gabari (gerekli ise )
4- Röperli kroki
5- Çap , Borcu yoktur yazısı (Mali hizmetler. Müd.)
6- Tedaş  (Gerektiğinde ) 
7- İmar durum belgesi
8- İnşaat istikamet rölevesi + Kot- kesit belgesi 
9- İski onay yazısı
10- İtfaiye onayı (gerekli ise )
11- Sığınak onayı(gerekli ise )
12-  Yapı denetim  şirket sözleşmesi 
13- 3 adet statik proje,  1 adet  statik    raporu – tesisat projeleri 
14- 3 adet mimari proje + 1 adet tapu projesi 
15- 2 adet  zemin inceleme raporu 
16- 1 adet kanal projesi 

17- Hissedar muvafakatnemesi 
18- Gerekli ise ilgili kurumlardan yazılar

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:                   İkinci Müracaat Yeri:

İsim : Asuman KÖLE               İsim : Şükran ÖNDER

Unvan : Yapı Kontrol Müd.       Unvan : Yapı Kontrol Şefi

Adres : Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:54 Sultangazi / İstanbul

© 2009 - 2017 Sultangazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.
Empati Design