Çağrı merkezi

Kat İrtifakı İçin İstenilen Belgeler

1- İlgilinin  dilekçesi 
2- Temel üstü ruhsatı alınacak
3- Proje tasdikli bağımsız bölüm listesi
4- Dosyasında tasdikli mimari projenin tapu  nüshası eğer  yoksa  tasdiki yapılacak 
5- Teknik eleman harcı
6- Liste tastik harcı
7- Fotoğraf tasdik harcı
8- Harçlar yatırılacak makbuzların aslı görülmek üzere fotokopisi
9- Bağımsız bölüm listesi , projenin  arkasına yapıştırılacak. Kaşe imza , mühürlü yapılacak
10- İlgi tapu müdürlüğüne  üst yazı ile gönderilecek 
 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:                İkinci Müracaat Yeri:

İsim : Asuman KÖLE           İsim : Şükran ÖNDER

Unvan : Yapı Kontrol Müd.  Unvan : Yapı Kontrol Şefi

Adres : Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:54 Sultangazi / İstanbul

Tel : (212) 459 34 34  Dahili 3540 -41

E-Posta : yapikontrol@sultangazi.bel.tr

© 2009 - 2017 Sultangazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.
Empati Design