Çağrı merkezi

İskele Kurmak İçin İstenilen Belgeler

1- Dilekçe
2- Tapu
3- Çap
4- İnşaat istikamet rölevesi 
5- İmar durum belgesi
6- Fenni mesul taahhütnamesi
7- Harç ve  ücretlerin yatırıldığına ait makbuz 
 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:                           İkinci Müracaat Yeri:

İsim :Asuman KÖLE                       İsim : Şükran ÖNDER

Unvan : Yapı Kontrol Müd.             Unvan : Yapı Kontrol Şefi

Adres : Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:54 Sultangazi / İstanbul

© 2009 - 2017 Sultangazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.
Empati Design