Çağrı merkezi

İskan İçin İstenen Belgeler

                                                                       İSKAN İÇİN  İSTENEN BELGELER

( 5216-3194- 4708 sayılı yasalar )

1-    Dilekçe

2-    1998 yılından önce yapı ruhsatı almış binaların yeni deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığı hususunda yapı denetim kuruluşundan rapor

3-    Yapı denetim firması tarafından yapının kısmen veya tamamen bittiğne dair iskana esas ön rapor

4-    İş bitirme tutanağı

5-    6 nolu hakediş alınmış mı?

6-    İSKİ genel müdürlüğünden “iskan verilmese sakınca yoktur “ yazısı

7-    Mali hizmet müdürlüğünce ilişik kesme  belgesi (Borcu yoktur

8-    İlçe sivil  savunma müdürlüğünden  sığınak onay yazısı

9-    SSK’ dan prim borcu olmadığına dair yazı

10-İBB İtfaiye  daire başkanlığının yangın  mevzuatına göre “ iskan verilmesinde  sakınca yoktur”  yazısı ( Yangın  merdiveni veya mimari projede itfaiye onayı bulunması halinde)

11-Yeditepe vergi dairesinden tapu – kadastro vergisinin alındığına dair yazı

12- Harç ve ücretlerin ödendiğine dair  makbuzlar

13- Organize sanayi  ve küçük  sanayi sitesi kooparatif inşaatlarından iskan harcı ve ücretler makbuzu

14- Yapı denetim  sertifikası

15- 20.05.2002 / 7234  Bayındırlık Bakanlığı , yapı denetim komisyonu başkanlığı  genelgesi gereği, ortak mahallerin tamamlanması halinde  kısmi iskan belgesi alınabilir

16- Asansör  ruhsatı   ( gerekli ise)

© 2009 - 2017 Sultangazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.
Empati Design