Çağrı merkezi

İmar Durum İstikamet Kot Kesit İçin İstenen Belgeler

                                                                         İMAR – YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 
                                                                      İMAR DURUM – İSTİKAMET – KOT KESİT 
                                                                              İÇİN İSTENEN BELGELER

1- İlgilisinin veya vekilinin    dilekçesi,
2- Tapu
3- Çap
4- M2 değeri üzerinden  yatırılacak harcın makbuzu
5- Borçu yoktur yazısı ( Mali hizmetler Müd. ) 
 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:                   İkinci Müracaat Yeri:

İsim : Asuman KÖLE               İsim : Şükran ÖNDER

Unvan : Yapı Kontrol Müd.       Unvan : Yapı Kontrol Şefi

Adres : Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:54 Sultangazi / İstanbul

© 2009 - 2017 Sultangazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.
Empati Design