Çağrı merkezi

2. ve 3. Sınıf Gayrisihhi Müessese Açma ve Çalışma Ruhsatları

                                              2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

1. Başvuru Beyan Formu(Belediyemiz internet sitesinden indirilerek de doldurulabilir) Aşağıdaki linke tıklayarak formlara ulaşabilirsiniz.

2. Belediyemiz Gelirler biriminden borcu yoktur yazısı

3. Vergi Numaraları ve bağlı oldukları vergi dairesi

4. Kira Kontratı Fotokopisi ,aslı ilgili memur tarafından görülecek,

5. Esnaf ve sanatkar odasına kayıt/ Ticaret odasına kayıtlı ise ticaret sicil numarası ve kayıtlı oldukları tic.sic.müd.adı

6. Ticaret Sicil Kaydı 01/10/2003 tarihinden önce Tic. Sic. Gazetesinde yayımlanmış ise ticaret sicil gazetesi

7. Şirket ise imza Sirküleri

8. Tapu fotokopisi (Mülk sahibi ise gerekmemektedir) ve Yapı ruhsatı veya 2004 yılı sonrası binalarda yapı kullanma izin belgesi

9. Devir Sözleşmesi (Devir yapılacak ise)

10. Gerekli ise ÇED Belgesi

11. Gerekli ise Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi

12.Gerekli ise Kapasitesi Raporu

13.Gerekli ise Katı  Atık / Atık Yağ Sözleşmesi

14. Gerekli ise LPG tahahütnamesi

15.Gerekli ise Zorunlu Sorumluluk Sigortası

16.Gerekli ise İşletme Belgesi

17.Gerekli ise kurum görüşleri (İSKİ, UKOME, TEDAŞ..vb)

Başvurudan sonra belediyede yapılacak olan yazışmalar :

18. İtfaiye Raporu

19. Yapı Kontrol Müdürlüğü İmar Durum Yazısı

20. İlçe Tapu Müdürlüğü Kat Malikleri Listesi

21. Noter Tasdikli Muvaffakatname

Bu hizmetin tamamlanma süresi en geç 5 gündür.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:                                                   İkinci Müracaat Yeri:

İsim    : Yaşar BOSTANCI                                       İsim :   Hakan CEYLAN

Unvan : Ruhsat ve Denetim Md.                               Unvan : Başkan Yardımcısı

Adres : Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:54 Sultangazi / İstanbul 

© 2009 - 2017 Sultangazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.
Empati Design