Çağrı merkezi

Duyurular

TAŞERON İŞÇİLERİN BAŞVURU SONUÇLARI

4734 sayılı Kanunun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerin, 20.11.2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’nci maddesiyle 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23. madde kapsamında Mahalli İdare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesi talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, başvurusu kabul edilerek sınava katılmaya hak kazanan ve başvurusu kabul edilmeyerek sınava girmeye hak kazanamayan kişilere ait listeler aşağıda yayımlanmıştır.

 

*  Başvuru sonuçlarına itiraz edecekler 21.02.2018 tarihinden itibaren 3 gün süreyle mesai saatlerinde itirazları İstanbul Valiliğine iletilmek üzere Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne başvurabileceklerdir.

 

*  Yapılan ilan tebliğ yerine geçmekte olup, ayrıca kişilere özel tebliğ yapılmayacaktır.

 
 *  Başvurusu kabul edilenlerin Sınav Tarihi daha sonra İnternet sayfamızdan duyurulacaktır.

 

Başvurusu kabul edilerek sınava katılmaya hak kazanan kişiler listesi için lütfen tıklayınız...
 

Başvurusu kabul edilmeyerek sınava girmeye hak kazanamayan kişiler listesi için lütfen tıklayınız...

© 2009 - 2017 Sultangazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.
Empati Design