Çağrı merkezi

Duyurular

MEMUR ALIM SONUÇLARI İLANI

Sultangazi Belediyesi Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla Memur, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Bilgisayar işletmeni kadroları için memuru alımında adaylar; Sınav Kurulu tarafından ilanımızda belirttiğimiz nitelikler yönünden incelenmesi yapılmış olup değerlendirmesi sonucu başarılı olan asil ve yedek adaylara ait liste aşağıda açıklanmıştır.

İlan Olunur.

Açıklama: Yapılan sınav sonucunda başarılı olup asil ve yedek listede isimleri bulunan kişilerin; istenilen belgeler ile beraber 21 Aralık 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Sultangazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

İstenen Belgeler
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı
  • Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya fotokopisi
  • 2 adet vesikalık fotoğraf
  • Adli sicil belgesi
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge. (Terhis Belgesi)
  • Güvenlik Soruşturması formu (Form tüm adaylar tarafından eksiksiz ve bilgisayar ortamında doldurulacaktır.)
© 2009 - 2017 Sultangazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.
Empati Design