Çağrı merkezi

Duyurular

MAYIS 2017 MECLİS GÜNDEMİ

                                                         T.C.
                                 SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
                                                   Belediye Meclisi


TOPLANTI YERİ                             :   MECLİS SALONU
SEÇİM DÖNEMİ                             :   2
TOPLANTI YILI                               :   8
TOPLANTI:                                     :  MAYIS OLAĞAN
TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ         :  2 MAYIS 2017 SALI
TOPLANTI BAŞLAMA SAATİ         :  16.00
BİRLEŞİM                                       :  1
OTURUM                                         :  1

 

                                                       G   Ü   N   D   E   M

 

TEKLİFLER:

 

Çevre Koruma ve Kont. Md.

 

Hizmet Alımı İhalesi (Çöp toplama ve nakli ile genel temizlik )

 

İşletme ve İşt. Md.

 

Hizmet Alımı İhalesi (Muhtelif araç kiralama)

 

Kültür ve Sosyal İşl. Md.

 

Protokol Yetkisi Verilmesi ( İst. Ünv. Gençlik Kampı)

 

Plan ve Proje Md.

 

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı (Sultangazi Kent Meydanı)

Plan Notu Tadili (1/1000 Ö. Uyg. İmar Planı 5. md. Değişikliği)

 

Mali Hizmetler Md.

 

Tahakkuktan Terkinler

Aktarma (Park ve Bah. Md.- Fen İşl. Md.)

Uzlaşma Yetkisi Verilmesi

 

Emlak ve İstimlâk Md.

 

Taşınmaz Satışı (4403 ada 43 parsel)

Sulh Yetkisi

 

Fen İşl. Md.

 

Yetki Verilmesi

İlave Ücret Tarifesi

 

 

                                                                                                   Cahit ALTUNAY

                                                                                                   Belediye Başkanı

                                                                                                   28/04/2017

© 2009 - 2017 Sultangazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.
Empati Design