Çağrı merkezi

Duyurular

ASANSÖRLER İLE İLGİLİ DUYURU

Sayın Bina Yöneticisi, ve Kat Malikleri;

24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği,15.07.2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Asansör Periyodik Kontrolleri için Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM:2015/24)” ve 23.06.1965 tarih ve 634 sayılı kat mülkiyeti kanununun 35. maddesin de 04.04.2015 tarihinde yapılan değişiklik gereğince;

Bina sorumlusu; asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayda bir kez bakımını ve yılda bir kez periyodik kontrolünü yaptırmaktan, bakım ve periyodik  kontrol ücretinin ödenmesinden sorumludur ve yönetici ataması yapılmayan ana gayrimenkulde, bu kontrolün yaptırılmasından kat malikleri müştereken sorumludur; asansör monte eden veya onun yetkili servisi, insan can ve mal güvenliği yönünden asansörün risk taşıması durumunda bina sorumlusunu yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlü olup, asansörün, asansör monte eden veya onun yetkili servisince güvenli hale getirilmesini sağlamakla bina sorumlusunun yükümlü olduğu ve bina sorumlusu, söz konusu asansöre, asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından müdahale edilene kadar gerekli güvenlik tedbirlerini alır, hükümlerine yer verilmektedir.

Belediyemiz, bu nedenle ilçemiz sınırları içerisinde bulunan yapılardaki asansörlerin yıllık kontrolünün anılan yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilmesi kapsamında A tipi Muayene Kuruluşu olan Türk Standartları Enstitüsü ile protokol imzalamıştır.

Binanızda/yapınızda bulunan asansörün/asansörlerin yıllık kontrolünü gerçekleştirmek üzere aşağıda iletişim bilgileri verilen Türk Standartları Enstitüsüne başvurarak yıllık kontrol talebinde bulunmanızı, bakımcı firma nezaretinde gerçekleştirilecek olan kontrol çalışmaları sırasında muayene personeline yardımcı olmanızı, kontrol sonrası verilen, (Raporlara TSE internet adresinden de ulaşılabilmektedir.) raporda belirtilen eksik ve hataları gidermenizi ve binanızdaki asansörlerin güvenli bir şekilde kullanılmasının sağlanmasını, aksi durumda Res’en gerçekleştirilecek kontroller sonrası asansörünüzün mühürlenebileceğini bilgilerinize sunarız.

Anılan kanun ve yönetmelikler gereği yapılacak olan Asansörlerin Yıllık Kontrolleri hizmetinin yerine getirilmesinde göstereceğiniz duyarlılık ve işbirliği için şimdiden teşekkür eder, sağlık ve esenlikler dileriz.

Detaylı bilgi için;

Türk Standartları Enstitüsü
Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı, İstanbul Muayene Müdürlüğü

Adres: Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirel Bulvarı Kat:2 İkitelli Başakşehir/İSTANBUL
(TSE. ve Bilim Sanayi Teknoloji il Müdürlüğü Binası, OSB. Başkanlığı Binası Yanı)

Telefon: 0212 549 9139-40  Faks: 0212 549 9141    E-Posta: istavrupaasansor@tse.org.tr    Web: www.tse.org.tr


Kamuoyu, Bina Sorumluları ve Kat Maliklerine duyurulur.

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

© 2009 - 2017 Sultangazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.
Empati Design