Çağrı merkezi

Duyurular

ARABULUCULUK KOMİSYONU

2 Haziran 2018 tarihinde yayımlanan 30439 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 2 inci paragrafında "İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar. Arabulucular görüşmeler kapsamında yapacakları davetlerde öncelikle bu bilgileri esas alır." denilmektedir.

Bu sebeple Komisyonun sekreterya hizmetlerini yürüten İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün iletişim bilgileri aşağıda gönderilmiş olup bilgilerin Belediyemiz internet sitesinde yayınlanması hususunda gereğini rica ederim.

Arabuluculuk Komisyonu İletişim Bilgileri

Adres: Sultangazi Belediye Başkanlığı - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü - Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı Caddesi No: 54 Sultangazi/İSTANBUL
KEP Adresi: sultangazibelediyesi@hs01.kep.tr
E-Posta: insankaynaklari@sultangazi.bel.tr
Telefon: 0 (212) 459 34 21

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          e-imza   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Zeynep Rana DANIŞMAN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Başkan Yardımcısı
 
© 2009 - 2017 Sultangazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.
Empati Design