Çağrı merkezi

Duyurular

3 NİSAN 2017 PAZARTESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ

                                                         T.C.
                                 SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
                                                   Belediye Meclisi


TOPLANTI YERİ                             :   MECLİS SALONU
SEÇİM DÖNEMİ                             :   2
TOPLANTI YILI                               :   8
TOPLANTI:                                     :  NİSAN OLAĞAN
TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ         :  3 NİSAN 2017 PAZARTESİ
TOPLANTI BAŞLAMA SAATİ         :  11.00
BİRLEŞİM                                       :  1
OTURUM                                         :  1

 

                                                       G   Ü   N   D   E   M

Bilgilendirme: 2016 Yılı Denetim Koms. Raporu

TEKLİFLER:

 

Yazı İşleri Müdürlüğü

1.Belediye Encümen Üyesi Seçimi
2.İhtisas Komisyonları Üye Seçimi
3.Kardeş Kent İlişkisi Kurulması 

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü

4.2016 Yılı Faaliyet Raporu
5.2016 Mali Yılı Kesin Hesabı
6.2016 Mali Yılı Taşınır Mal Kesin Hesabı
7.Borçlanma

 

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü

8.Sulh Yetkisi
9.Satış ve Kiralama (4404 ada 39 parsel)
10.İrtifak Hakkı Tesisi (1900 ada 1 parsel)
11.Yer Takası Talebi

 

Fen İşleri Müdürlüğü

12.Yetki Verilmesi

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

13.Yetki Verilmesi

 

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

14.Yetki Verilmesi

 

 

                                                              Cahit ALTUNAY

                                                            Belediye Başkanı

                                                                31.03.2017

                                                            (ASLI İMZALIDIR)

© 2009 - 2017 Sultangazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.
Empati Design