Çağrı merkezi

Duyurular

05 EYLÜL 2016 PAZARTESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ

                                                             T.C.

                                  SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                    Belediye Meclisi

 

 

 

TOPLANTI YERİ                                  :   MECLİS SALONU

SEÇİM DÖNEMİ                                   :   2

TOPLANTI YILI                                   :   7

TOPLANTI:                                         :  EYLÜL OLAĞAN

TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ             :  05 EYLÜL  2016 PAZARTESİ

TOPLANTI BAŞLAMA SAATİ             :  11.00

BİRLEŞİM                                           :  1

OTURUM                                             :  1

 

                                   G   Ü   N   D   E   M

 

 

TEKLİFLER:

 

İnsan Kaynakları ve Eğt. Md.

Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Kadro İhdası
Memur Boş Kadro Derece Değişikliği
Sözleşmeli Personel

 

Plan ve Proje Md.

S.Çifliği Mh. (181 ada 31 parsel) 1/1000 Ölçekli U.İ.P Plan Tadilatı
Z.Hanım Mh. Muhtelif Parsellere İlişkin U.İ.P Teklifi
Plan Tadilatı (1882 ada 3 parsel)
Plan Tadilatı (785 ada 19 parsel)
Habipler Tescil Dışı Alan

 

 

Mali Hizmetler Md.

Kamuya Tahsisli Hesaplar                      
Ödenek Aktarma

 

Fen İşleri Md.

Hizmet Alım İhalesi

 

Emlak ve İstimlâk Md.

Ödenek Aktarılması
Sulh Yetkisi
Tahsis
Taşınmaz Satışı (Habipler)
Taşınmaz Satışı (Yunus Emre)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                  Cahit ALTUNAY

                                                 Belediye Başkanı

                                                 (ASLI İMZALIDIR)

© 2009 - 2017 Sultangazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.
Empati Design