Çağrı merkezi

Duyurular

03 EKİM 2016 PAZARTESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                    T.C.

                                                             SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                                             Belediye Meclisi

 

TOPLANTI YERİ                                  :   MECLİS SALONU

SEÇİM DÖNEMİ                                   :   2

TOPLANTI YILI                                    :   7

TOPLANTI:                                           :  EKİM OLAĞAN

TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ              :  03 EKİM 2016 PAZARTESİ

TOPLANTI BAŞLAMA SAATİ              :  11.00

BİRLEŞİM                                             :  1

OTURUM                                               :  1

 

                                               G   Ü   N   D   E   M

TEKLİFLER:

Emlak ve İstimlâk Md.

1.Tahsis
2.Yeni Sokak İsmi Verilmesi
3.Karar Düzeltilmesi
4.Taşınmaz Satışı


Mali Hizmetler Md.

5.2017 Mali Yılı Bütçesi ve İzleyen İki Yılın Gelir- Gider Tahmini
6.2017 Yılı Performans Programı


İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.

7.Kadro İhdası

 

İşletme ve İştirakler Md.

8.Ücretsiz Otopark 

                            Cahit ALTUNAY

                           Belediye Başkanı

                            30/Eylül/ 2016

                     (A S L I    İ M Z A L I D I R)
© 2009 - 2017 Sultangazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.
Empati Design