Çağrı merkezi

Duyurular

02 EKİM 2017 PAZARTESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediye Meclisi

TOPLANTI YERİ                                  :   MECLİS SALONU

SEÇİM DÖNEMİ                                   :   2

TOPLANTI YILI                                   :   8

TOPLANTI:                                            :  EKİM  OLAĞAN

TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ          :  02 EKİM  2017 PAZARTESİ

TOPLANTI BAŞLAMA SAATİ           :  11.00

BİRLEŞİM                                              :  1

OTURUM                                                :  1

 

 

G   Ü   N   D   E   M

 

TEKLİFLER:

Mali Hizmetler Md.

2018 Yılı Performans Programı

2018 Yılı ve İzleyen İki Yılın Bütçesi

 

Fen İşleri Md.

Ödenek Aktarılması

Plan ve Proje Md.

1/1000 Ö. Uyg. İmar Planı Tadilatı (Cebeci Mh. 2173 ada 1,3- 2174 ada 9 parseller)

 

Emlak ve İstimlâk Md.

Taşınmaz Satışı (1883 ada 5 parsel)
Taşınmaz Satışı (4399 ada 22 parsel)
Taşınmaz Satışı (4399 ada 15 parsel)
Taşınmaz Satışı (2510 ada 8 parsel)
Taşınmaz Devri (2318 ada 12 parsel, Ort. Öğrt. Alanı Maliye Haz. Devri)
Tahsis (İSKİ)
Tahsis (Muhtarlık)

 

                                                                                                      Cahit ALTUNAY

                                                                                                    Belediye Başkanı

                                                                                                      29.09.2017

                                                                                                    (ASLI İMZALIDIR)

© 2009 - 2017 Sultangazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.
Empati Design