Çağrı merkezi

İmar Durumları

ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ 785 ADA 19 PARSEL
Zübeyde Hanım Mahallesi 785 ada 19 parsel sayılı taşınmazın kuzeyinde yer alan Açık Otopark Alanı'ndan çekme mesafesinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan UİP- 3867,71 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı 30.12.2016 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır. Onaylı planın Belediyemizde 10.04.2017 - 09.05.2017 tarihleri arasında 1 ( Bir ) ay süre ile askıya çıkarılacağı ilan olunur.
Dosya İçin Tıklayınız

 

ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ MUHTELİF PARSELLER
Zübeyde Hanım Mahallesi'nde 30.12.2011 t.t'li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onama sınırı dışında bırakılan 3543 ada 11 ve 12 parsellerin bir kısmı, 3544 ada 6, 7, 8, 9 parsellerin tamamı ile 4 parselin bir kısmı, 3550 ada 9 parselin tamamı ile 8 parselin bir kısmı ve 3555 ada 11 parselin bir kısmına ilişkin hazırlanan UİP-20882 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 30.12.2016 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır. Onaylı planın Belediyemizde 10.04.2017 - 09.05.2017 tarihleri arasında 1 ( Bir ) ay süre ile askıya çıkarılacağı ilan olunur.
Dosya İçin Tıklayınız

 

© 2009 - 2017 Sultangazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.
Empati Design